Cevaplar ( 2 )

 1. Merkez Gazne olmak üzere, 963 yılında Alp Tekin tarafından kuruldu. Gazneli Mahmut, İslamiyet’in koruyuculuğunu yapan ilk Türk hükümdarı olmuştur. Bu yüzden Abbasi halifesi kendisine “Sultan” unvanını vermiştir. Gazneli Mahmut, Hindistan’a toplam 17 sefer düzenledi.

 2. Hindistanın Pencap bölgesinde Harzem ve Horasana kadar uzanan bölgede kuruLmuştur.

  İsimlerini başkentleri Gazne şehrinden almışlardır.
  Kurucusu Samanoğullarının Herat valisi Alp Tegindir.
  En parlak dönemleri gazneli Mahmut dönemidir.
  Gazneli Mahmut Hindistan’a 17 sefer düzenleyerek İslamiyeti Hindistan’a yaymıştır.
  Gazneli Mahmut Türk tarihinde Sultan unvanını kullanan ilk hükümdardır.
  Sultan Mesut zamanında B.Selçuklularla Serahs, Nesa ve Dandanakan savaşlarını yapmışlardır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .