Cevap ( 1 )

  1. Yazının bulunmasıyla tarih yazıcılığı da gelişmeye başlamıştır. Toplumlar ve uygarlıklar zaman içinde farklı tarih anlayışlarını geliştirmiştir. Her bir tarih anlayışı bakış açısına göre tarihi olayları ele almıştır.

    Hikayeci Tarih: olayların hikayeleştirilerek anlatımı
    Öğretici Tarih: Pragmatik olup öğretme bilgi aktarma misyonuyla hareket eder.
    Kronolojik (Zamana göre) Tarih: Tarihi olayları meydana geliş sırasına göre ele alır.
    Araştırmacı Tarh: Belgeler ışığında kaynaklardan yararlanarak tarihi olayları ele alır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .