Gerileme Döneminde Genel Durum Nasıldı? Açıklar Mısınız?

Soru
1 Cevap 324 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. XVIII.yy.da Osmanlı Devletinin izlediği genel dış politika, Karlofça ve İstanbul antlaşmalarıyla kaybedilen yerlerin geri alınması şeklindedir. Bu amaçla Rusya, Avusturya, Venedik ve İran’la savaşlar yapılmıştır.

  Avrupa’nın üstünlüğü kabul edilmiş, orduda modernleşme çalışmaları başlamıştır.

  Avrupa’dan ilk teknik yenilikler alınmış, ilk kez Avrupa’ya elçiler gönderilmiştir.

  Avrupalı devletlerin çekişmelerinden yararlanılarak denge politikası izlenmeye çalışılmıştır.

  Osmanlı Devleti 17. yüzyılda en çok Avusturya ile savaşmıştı, 18. yüzyılda ise en çok Rusya ile savaşacaktır.

  Bu yüzyılda Osmanlı Devleti’nin toprak kaybı hızlanacak, Avrupa’nın bilim ve tekniği alınmaya çalışılsa da yeterli olmayacak, sonuçta Osmanlı Devleti Avrupa’nın üstünlüğünü kabul etmek zorunda kalacaktır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .