Cevaplar ( 2 )

  1. Ege ve Yunan Medeniyetinin ilk ortaya çıktığı yer GİRİT ADASI’dır.  Bu medeniyet buradan diğer adalara, Mora ve Yunanistan’a yayılmıştır.  En önemli eserleri KNOSSOS SARAYI’dır.

  2. Ege medeniyetlerinin temelini oluşturmuşlardır.

    İlk denizciler Giritliler’dir.

    Mimaride gelişmişler, çok katlı saraylar yapmışlardır. (Knossos).

    M.Ö. 1400’lerde Aka (Miken), M.Ö. 1200’de Dor istilasına uğramışlardır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .