Cevap ( 1 )

  1. Göçebe yaşam; adında da anlaşıldığı üzere yerleşik bir düzeni olmayan tarımı ve yerleşik düzende oturmayı benimsememiş bir anlayışı ifade eder. Göçebe yaşamda çeşitli nedenlerden dolayı sürekli göç edilir. Sebebi daha çok geçinme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamaktan kaynaklanır. Göçebe yaşam süren toplumlar sürekli yeni coğrafyalara göç ederek hayatlarına devem ederler. Mevsimsel nedenlerle göç edilebileceği gibi savaşlardan kaçınmak amacıyla da göç edilebilir.
    Yerleşik yaşamda ise belirli bir toprakta sabit olarak yaşam söz konusudur. yılın 12 ayı aynı toprakta yaşanır. tarım ve hayvancılık bu yaşam türünde temel geçim kaynağı olabilir. Göçebe hayatta sürekli göç edildiğinden tarımla uğraşmak mümkün olmaz. Ayrıca yerleşik hayat süren toplumların mimari alanında geliştiği de söylenebilir. Çünkü uzun yıllar aynı toprakta yaşadıklarından barınma ve diğer ihtiyaçları için kalıcı yapılar yapmayı tercih etmişlerdir. Bu da mimari alanda gelişmelerine katkı sağlamıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .