Cevap ( 1 )

 1. Göçebe yaşam tarzına sahip toplumların başlıca ekonomik faaliyetleri hayvancılık  idi.  Küçükbaş (Koyun ve keçi ) hayvancılığı ve büyükbaş (inek ) hayvancılığı yapmışlardır.  Savaş ve göçlerde ulaşım aracı olarak kullanılan at, eşek deve da ekonomilerinde önemli bir yeri alırdı. İpek karşılığında ülkelere at ihraç ederlerdi. At besleyiciliği yaparlardı.

  Hayvancılığın yanında halı-kilim dokur, avcılık yapar, deri işler, yün eğirirlerdi.

  Bu toplumlarda ticaret gelişmişti. Ticaret yaparak, ürettikleri süt, peynir, yağ yoğurt, hayvan derisi gibi hayvansal ürünleri satar, toplumun ihtiyacını karşılarlardı. halı, kilim dokumacılığı,  çarık, gocuk, su tuluğu, yayık, yanlık, su kovası gibi ürünleri de imal ederlerdi.

  Bulundukları bölgenin doğa koşullarının elverdiği ölçüde tarım ile uğraşırlardı.

  Ayrıca kale, yol, köprü ve limanların yapım ve onarımında görev almışlardır.

   

   

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .