Cevap ( 1 )

  1. Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin ayrı organlarda olmasıdır.

    Günümüzde yasama yetkisi TBMM’de, yürütme yetkisi Hükümet ve Cumhurbaşkanında, yargı ise bağımsız mahkemelerdedir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .