Cevap ( 1 )

  1. Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin tek elde toplanmasıdır.

    1. TBMM’de güçler birliği ilkesi uygulanmıştır. Amaç hızlı karar alabilmektir

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .