Cevap ( 1 )

 1. Bir devletin görevi, sınırları içerisinde düzeni sağlayabilmek, halkın refahı ve mutluluğunu gerçekleştirmek, dış tehditlere karşı ülkenin bağımsızlığını koruyabilmektir. Bu görevleri yerine ancak milletinin, halkının desteği ile yerine getirebilir. Milletinin maddi ve manevi bütün güçlerinin toplamı millî gücünü oluşturur.

  Güçlü bir ülke olmanın temel koşuları; direkt hedeflerine ulaşma düzeyi ile ilişkilidir. Yani ülke askeri, ekonomik, siyasal ve toplumsal anlamda güçlü ise, bu alanlardaki hedeflerini karşılamaya yetecek seviyede ise bu ülke güçlü bir ülkedir.
  Siyasi güç, ülkenin yönetim gücüdür. Devletin, karşılaştığı ya da karşılaşabileceği iç ve dış tüm sorunlara karşı aldığı önlemler, bu sorunları çözme becerisi siyasi gücünün göstergesidir.
  Ekonomik, askerî ve toplumsal güçleri harekete geçiren ve yönlendiren temel güç, siyasi güçtür.
  Askerî güç, devletin silahlı kuvvetleridir. Ülke topraklarının bütünlügünü ve milletin bağımsızlığını sağlar, korur.
  Ekonomik güç, bir ülkenin sahip olduğu kaynaklarla her türlü mal ve hizmeti üretebilmesi, dışarıya bağımlı olmamasıdır. Yer altı ve yer üstü kaynakları, teknolojisi ve sanayisi ile sahip olduğu güçtür.
  Sosyo kültürel güç, toplumu oluşturan bireylerin niteliği, onları birbirine bağlayan kültür unsurlarıdır. Toplumsal birliğin ve ilerlemenin temeli bu güçtür. Bir ülkenin siyasi, askerî ve ekonomik alanlarda sahip olduğu gücün kaynağı toplumdur

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .