Günümüz Türk ordusunda kullanılan askerî rütbelerin geçmişle bağlantısı hakkında neler söyleyebilirsiniz ?

Soru

Cevap ( 1 )

  1. Gücü ve devamlılığı bodun ve boyların sıkı işbirliğine dayanan Türk devletlerinde onlu sistem millî birliğinin sağlanmasında da etkili olmuştur. Boyların barışta ve savaşta ortak amaçlar etrafında birleştirilmesi bu sistemle sağlanmıştır. Askerî kökenli kişilerin idarede görev almasıyla da ordudaki disiplin ve görev ciddiyeti idari makamlara yansımıştır. Bu açıdan onlu sistem sadece askerî değil, idari ve sosyal açıdan da devlet teşkilatlanmasında önemli bir yere sahiptir.

    Türk devletlerinde ordunun komutanı hükümdardır. Hükümdar ailesinin fertleri ile bu aileyle akraba olan boyların beyleri de ordu komutanı olarak görev almıştır. Komutanlar barış zamanı kendi bölgelerini idare etmiş, savaşlarda da birlikleriyle kağanın ordusuna katılmıştır. Bu durum millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında etkili olmuştur.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .