Cevap ( 1 )

 1. Günümüzde ülkelerinde farklı farklı yönetim biçimleri uygulanmaktadır. Bunlardan bazıları:

  * Cumhuriyet : Türkiye’de uygulanan yönetim biçimidir
  – Kanunlarına göre İnsanlar eşit seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
  – Devletin Yönetimi halkın seçtiği kişiler tarafından haklı temsilen yapılır.
  – Milletin seçtiği Yöneticiler 5-7 yıl gibi belirli süreler için tekrar seçilir, yenilenir.
  – Milletin hak ve hürriyetleri vardır.

  * Monarşi: İngiltere (Birleşik Krallık), İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Hollanda, Japonyamonarşi ile yönetilen ülkerelere örnek verilebilir.
  – Tüm yetkiler ve güçler tek kişide toplanır.
  – Yönetime gelmek için seçim dışı yöntemler kullanılır. İngiltere’de Kraliyet Ailesinden gelen bir kan bağı gibi.
  – Yetkiler genellikle babadan oğula geçer ve tek bir kişide toplanır.
  – Bazı Ülkelerde kraliyet ailesi ile birlikte parlemento da yönetimde etkindir.

  Teokrasi: Suudi Arabistan, Afganistan, İran örnek verilebilir.
  – Din kurallarına göre ülke yönetilir.
  – Dini liderler ülkeye başkanlık eder.
  – Ruhban sınıfı mevcuttur. Bu sınıf devletin işlerinin dini temellere dayandırılıp dayandırılmadığını kontrol eder.
  – Hukuk sistemi dine bağlı olarak işleyerek görev yapmaktadır.
  – Dini kurallara göre kırbaçlama gibi insanlar, hakaret ederek cezalandırma mevcuttur.

  * Başkanlık Sistemi : Amerika’da uygulanmaktadır.

  * Kominizm: Küba, Kuzey Kore, Çin’de uygulanır.
  – Sınıf farkını ortadan kaldırmak, devletsiz bir toplum düzeni kurmak amaçlanır.
  – Sınıfsız, parasız ve devletsiz bir toplumsal düzen ideolojisi ve hareketi olarak tanımlanır
  – Bütün malların ortaklaşa kullanıldığı ve özel mülkiyetin olmadığı toplum düzeni
  – komünizmde kontrol genellikle yönetimin başındaki partinin elindedir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .