Cevap ( 1 )

 1.  Birinci Haçlı Seferi, Avrupalılar açısından başarılı, Doğu için trajiktir. Haçlılar Kudüs’ü fethederek halkını kılıçtan geçirmişlerdir.

  İkinci Haçlı Seferi başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

  Üçüncü Haçlı Seferi ise, Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü tekrar ele geçirmesi üzerine düzenlenmiş ve ünlü İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard esir düşmüş ve affedilmiştir.

  I. Haçlı Seferi 1096 yılında gerçekleşir. Süleyman Şah (1077-1086) döneminde kutsal Hıristiyanlık merkezi İznik alınmıştır.

  I. Kılıç Arslan (1092-1097) I. Haçlı Seferinde (1096) mücadele etmiştir.

  II. Haçlı Seferleri sırasında (1147), I. Mesud (11161155) Selçuklu hükümdarıdır. Selçuklular 1243 Kösedağ savaşından sonra gerileme sürecine gireceklerdir.

  DÖRDÜNCÜ HAÇLI SEFERİ  VE BİZANS (1200-1204): Papa Innocentius Avrupa’yı sefere çağırmış, ancak ordudaki kozmopolit yapı karışıklığa neden olmuş ve Kudüs’e gitmek yerine Konstantinopolis işgal edilmiş; şehir talan edilmiş ve fazla yaşamayan Katolik Latin imparatorluğu kurulmuştur. IV. Sefer, Batı ile Doğu Hıristiyanları arasında net bir kopuştur ve Katolik ve Ortodoks Kiliselerinin birleşemeyeceğinin göstergesidir. Bundan böyle, Doğulu Hıristiyanların Batılılara olan düşmanlığı artacak ve net bir güvensizlik başlayacaktır.

  Hıristiyanların kutsal Kudüs’ü Müslümanlardan geri almak istemeleriyle başlayan Haçlı Seferlerinin temel amacı Müslümanların Batıya ilerlemelerini önlemek ve ticaret yollarını ele geçirmektir. Ama bu Seferler sayesinde Avrupalılar ilk kez islam Medeniyetlerini yakından tanımışlar, dokuma, cam sanatı ve deri işlemeyi öğrenmişler, El-Harezmî’nin cebir ve algoritmasını Batıya götürmüşlerdir. Söylentiye göre Avrupalılar ilk kez sıfır rakamını da bu şekilde öğrenmişlerdir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .