Cevap ( 1 )

  1. Halkçılık;

    • Türkiye vatandaşı olan herkesi kanun önünde eşit sayar,
    • Halkın devlet yönetimine eşit katılımını sağlar,
    • Siyaset ve yöneticilerin halk için çalışmasını öngörür,
    • Halkı bir bütün kabul ettiği için sınıf ayırımını reddeder.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .