Cevap ( 1 )

  1. Harem: Sarayda hizmet edecek kadınların yetiştirildiği eğitim kurumudur. Harem dairesi, Osmanlı sarayında kuruluştan itibaren var olmakla birlikte bu dairenin kurulması Fatih Sultan Mehmet Dönemi’ndedir (Görsel 1.26). Bu dairenin insan kaynağı devşirme sistemiyle karşılanır. Haremden sorumlu en yetkili kişi harem ağasıdır. Haremde hanımlar Müslüman adap ve terbiyesiyle yetiştirilir; okuma-yazma, dinî bilgiler, dikiş nakış, yeteneklerine göre musiki, sofra hizmetleri derslerini öğrenirlerdi. Haremde kıdem; acemilik, kalfalık, ustalık seviyelerine göredir. Haremin en itibarlı hanımı Valide Sultan olup tahta çıkan şehzadenin annesi valide alayı denilen bir törenle Eski Saray’dan Topkapı Sarayı’na taşınır ve oğlunun saltanatı süresince haremin en yetkili kişisi olurdu. Haremin ikinci derece nüfuzlu kişileri padişahın hanımı olan haseki sultan ve kadın efendidir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .