Haritadan yardım alarak Orta Asya’da büyük devletler kuran eski Türk topluluklarının çağdaşı olan komşu devletler hangileridir (Harita 3.9)? Sizce Türklerin bu devletlerle ilişkileri hangi alanlarda olmuştur?

Soru
1 Cevap 491 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Orta Asya’da büyük devletler kuran eski Türk topluluklarının komşu olduğu devletler: Bizans İmparatorluğu, Çin, Hindistan ve Tibettir. Bu ülkeler ile ekonomik, siyasi ilişkiler içindeydiler.

  Komşu devletler ile ticarete önem veriliyordu.  Hunlar; başta Çin olmak üzere yerleşik toplumlara kürk, at, et, deri, silah satmışlar, karşılığında ise ipek, çay ve tahıl ürünleri almışlardır. Güçlü oldukları dönemlerde ise İpek Yolu’nun uluslararası ticaretine katılmışlar ya da bu yolu kontrol altına almışlardır.

  Yaptıkları ticarette parayı da kullanan Türkler; özellikle Bizans, Çin ve Sasani gibi komşu ülkelerden vergi, haraç ve savaş tazminatı adı altında temin ettikleri paralarla ihtiyaçları olan malları satın alırlardı.

  Doğu-batı, kuzey-güney ticaretinde toprakları aracı konumunda olan Türk devletleri gelip geçen kervanlardan “geçiş vergisi” almıştır. Özellikle Çin’lerin ipeğinin Batı’ya satışından önemli kârlar elde etmişlerdir

  Kök Türkler döneminde; Sasani Hükümdarı, Maveraünnehir ticaret yolunu tamamen eline geçirmek istemiştir. Kök Türk Hükümdarı da, kendisine karşı düşmanca tutum takınan Sasani hükümdarına karşı Bizans İmparatorluğu ile ittifak kurmuştu. Böylelikle meydana gelen Türk-Bizans ittifakı, Sasani İmparatorluğu’nu zor durumda bırakmıştır.

  İlk Türk Devletlerinin çevresindeki devletlerle siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkilerinde cihan hâkimiyeti anlayışı da etkili olmuştur.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .