Cevap ( 1 )

  1. SALT-I Antlaşması’ndan sonra Arnavutluk dışında bütün Avrupa devletleriyle ABD ve Kanada’nın katıldığı “Avrupa Güvenlik ve iş Birliği Konferansı (AGİK)-Helsinki Konferansı” toplandı.

    Konferans sonunda hazırlanan, uluslararası ilişkilerde temel barış ve işbirliğini kapsayan “Helsinki Nihai Senedi” (Sonuç Bildirgesi) 1 Ağustos 1975’te imzalandı.

    Helsinki Nihai Senedi’nde; devletlerin eşitliği ve egemenliği, kuvvet kullanmama, sınırların dokunulmazlığı, sorunları barışçı yollarla çözme, insan temel hak ve özgürlüklerine saygıyı temel alan ilkeler bulunuyordu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .