Cevap ( 1 )

  1. Herodotos MÖ 5. yüzyılda yaşamış olan Halikarnasosslu (Bodrum) tarihçidir.
    Tarihin babası olarak anılır.
    Gezilerinde gördüğü yerleri ve insanları anlattığı, Herodotos Tarihi olarak bilinen eseriyle tanınır. Eserinin esas konusu, MÖ 492-449 tarihleri arasında Persler ve Yunanlar arasında yapılan savaşlardır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .