Cevap ( 1 )

  1. Pascal tarafından geliştirilen hesap makinesi Alman matematikçi Leibniz (Laybniz),  yeni fonksiyonlar ekleyerek, ikili sayma sistemi üzerindeki çalışmalar yaparak tüm Dünya’yı etkileyen bilgisayarın gelişiminin temelleri atıldı.
    Buhar makinesi Fransız bilgin Deniş Papin tarafından Avrupa’nın Sanayi İnkılabına geçişini sağladığı, tarım ve kimya sanayinin gücünü artıracak gelişmelere vesile olduğu için Avrupa tarihinde önemli bir yeri vardır. İngiliz mühendis Thomas Savery (Tomas Saveri) bu buhar makinesinden yararlanarak madenlerde biriken suları dışarı atmak için kullanılan bir tulumba yaptı.  Avrupa’lı diğer mühendisler bu makineyi kullanarak sanayi de kullanılabilecek başka makineler geliştirdiler.
    Bu icatlar böylece 18. yüzyılda üretimde insan gücünün yerini makinelerin yer aldığı Sanayi İnkılabı’na zemin hazırlandı, bunu buhar makineleri dokuma fabrikalarında, gemilerde ve lokomotiflerde yaygın olarak kullanılmaya başlaması takip etti. Kimya sanayisinin gelişimi sonucu elde edilen yapay gübrelerin kullanımıyla tarımsal üretim görülmedik ölçülerde arttırıldı. Gelişmeler birbirini takip etti ve sanayi inkılabı İngiltere’den Avrupa Kıtasına; Fransa, Almanya ve Rusya’ya yayıldı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .