Cevaplar ( 2 )

 1. Nedenleri:

  -Mekkelilerin Müslümanlara karşı baskılarını artırmaları

  -Hz. Peygamberin İslamiyet’i yaymak istemesi

  Mekkeli Müşriklerin baskıları sonucu Hz. Muhammed Müslümanlar ile birlikte Medine’ye göç etmeye karar verdi. Müslümanların inançları uğruna yaptıkları bu göçe Hicret denir. Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara Muhacir, Medineli yerli Müslümanlara ise Ensar denmiştir

   Hicretin Sonuçları

  -Medine’de İslam şehir devleti kurulmuştur.

  -Muhacirlerle Ensar kardeş ilan edilmiştir. Böylece Müslümanlar arasında sosyal dayanışma artmıştır.

  -Müslümanların Medine’ye yerleşmeleri Mekkelilerin kullandığı Şam ticaret yolunu tehlikeye sokmuştur.

  -Medine de yaşayan Yahudi ve Hristiyanlarla Medine sözleşmesi yapıldı. Bu sözleşme İslam tarihinin ilk anayasası kabul edilmiştir.

 2. Hicret (622)

  Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçü – Hicret- bir dönüm noktasıdır ve haklı olarak Müslüman takvimine başlangıç teşkil etmiştir. Tarihler (MS. 622) Rebiü’l-Evvel ayının 12. gününü işaret ederken Hz. Muhammed, Medi­ne’ye ulaşmıştır. Mekke’de, Peygamberi olduğu dini tebliğ etmeye çalışırken Medine’de siyasî ve sosyal işlerle de meşgul olan bir önder haline gelmiştir. İlk olarak, Müslümanların ibadetlerini yerine getirecekleri bir câmi inşa ettirmiştir. Ardından, Muhâcirle Ensâr arasındaki dinî ve sosyal bağları kuvvetlendirmek için onları birbiriyle kardeş ilan etmiş ve toplumlar arası dengeyi sağlamaya ça­lışmıştır.

  Medine’de kurulan yeni düzenin kısmen istikrara kavuşturulmasıyla Mekke’ye giden ticaret ve kervan yolları üzerinde bulunan Medine şehri, daha güçlü ve önemli hale gelmiştir. Hz. Muhammed, bu önemli ticaret yolunu kontrol altında tutmak için bazı girişimlerde bulunmuş ve Mekke ticaretine karşı düzenlenen se­ferlerle Mekke etrafında bir kuşatma çemberi kurulurken Medine’deki Müslüman­ların servet ve itibarı da artmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .