Cevap ( 1 )

 1. Hicret, İslam tarihinde önemli bir olaydır.

  İslam dini; puta tapma, falcılık, büyücülük, gasp, içki, zina, faizcilik gibi birçok kötü alışkanlığı yasaklar. Bu durum Mekke’de, bazı toplulukların tepkisini çekmiş, zamanla Müslümanlara yönelik şiddete ve işkencelere dönüşmüştür. Müslümanlar Hz Peygamber’in izniyle güvenli gördükleri yerlere hicretle yetinmişlerdir.

  622 yılında Mekkeli müşrikler, İslamiyet’in yayılmasını engellemek için Hz. Muhammed’i öldürmeye karar verdiğinde, Bu durum Hz. Peygamber’e, Cebrail tarafından vahiy yoluyla haber verildi ve hicrete emredildi. Bunun üzerine Hz. Muhammed de, Hz. Ebu Bekir’i de alarak Medine’ye hicret etmiştir.

  * Müslümanlar müşriklerin baskı ve zulümlerinden Medine’ye hicret ederek kurtuldular.
  * Medine’de ibadetlerini huzurlu bir şekilde yerine getirerek,  inançlarını özgür şekilde ifade edebildiler.
  * Hicretten sonra Medine ve çevresinde, zamanla tüm dünyada İslam dini hızla yayıldı.
  * Hicret ile İslamın yayılması İslâm inkılâbının başlangıcı olmuştur. İslam devleti kurulmuştur.
  * Hicret’in 17 yıl yılında, Hz. Ömer’in halifeliğinde, Hz. Peygamber’in hicret ettiği 16 Temmuz 622 tarihi “Hicri-Kamerî Takvim” için “takvim başı” olarak kabul edilmiştir.
  * Hz. Peygamber, Medine’de muhacir ve ensar arasında kardeşlik ilan ederek kabileciliğe, birbirleri üzerindeki üstünlük iddialarına ve toplum içindeki çatışmalara son verdi, Müslümanları yerli halk ile kaynaştırtı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .