Cevap ( 1 )

  1. Hicri Takvim ile Miladi takvim arasında birçok yönden farklılıklar vardır. Bu farklılıklara bakacak olursak;

    Öncelikle Miladi takvim güneş yılını esas alırken Hicri takvim ay yılını esas alır. Dolayısıyla aralarında 11 günlük bir zaman farkı vardır. Bir güneş yılı 365 gün 6 saat iken 1 ay yılı 354 gündür.

    Hicri takvim adından da anlaşılacağı üzere Hicret olayını (522) takvimin başlangıç yılı olarak kabul eder. Miladi takvim ise HZ. İsa’nın doğum yılını esas alır.

    Günümüzde Miladi takvim kullanıyoruz. Sebebi Avrupa ve diğer dünya ülkeleriyle zaman kavramı açısından eşdeğer olmaktır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .