Hikayeci tarih yazıcılığı ile öğretici tarih yazıcılığı arasındaki farklar nelerdir?

Soru
3 Cevaplar 496 görüntüleme

Cevaplar ( 3 )

 1. Hikayeci Tarih ve Öğretici tarih Dünyadaki tarih anlayışları arasında yer almaktadır. her ikisi de tarih öğretiminde tarih boyunca kullanılmış yöntemlerden biridir. Aralarında yöntem bakımından farklar vardır.  Hikayeci tarih, tarihi olayları ele alırken olayları hikayeleştirerek anlatır. Ayrıca olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurulmayabilir. Olayın gerçekleştiği yıl ve yer gibi bilgiler olsa da bu bilgilerin tümü duyulduğu gibi aktarılır.

  Öğretici tarih anlayışında ise (Pragmatik tarih olarak da geçer) tarihi olaylar ele alınırken öğretici ve fayda sağlamaya yönelik bir misyon vardır. Geçmişteki olaylardan ders alarak gelecekteki olayları değerlendirmek, okuyucuya, öğretici misyonundan dolayı kazanımlar sağlamak  hedeflenir.

 2. 1.Hikayeci(Rivayetçi) Tarih:  Tarih yazıcılığının ilk aşaması olan efsanelerle dolu, neden-sonuç ilişkisi üzerinde durmayan masal türündeki tarih şeklidir.Hikayeci tarihin ilk temsilcisi Heredot’tur.

  2.Öğretici(Pragmatik-Faydacı) Tarih: Geçmiş olaylardan ders almak, gelecekteki yolu doğru çizebilmek, okuyucuya ahlaki ve milli duygular aşılayabilmek amacıyla yazılır. Öğretici tarihin ilk temsilcisi Tukidides’tir.

 3. Hikâyeci Tarih
  Tarih yazıcılığını en sade şekilde geçmişin kaydedilmesi olarak ifade edebiliriz. Tarih, yazının icadı ile başlamışsa da tarih yazıcılığında öncü kabul edilen eser Herodotos’un kitabıdır.
  Hikâyeci (rivayetçi) tarih yazıcılığında olaylar aktarılırken yer ve zaman hususları dikkate alınmış ancak tarihî olaylar arasında sebep–sonuç ilişkisi kurulmamıştır.

  Duyduğu olayları, olduğu gibi aktaran Herodot, tarihî bilgileri eleştiriye tabi tutmadan ortaya
  koymuştur. Roma’da, Orta Çağ Avrupası’nda ve İslam dünyasında da vekayinâme türü eserler bu
  görüşle kaleme alınmıştır.

  Öğretici (pragmatik) tarih yazıcılığı

  Bu yazıcılığı başlatan Thukydides tarihî olayları değerlendirme ve yorumlama ile anlatıyı birleştirmiştir. Amaç, tarihî olayları öğrenerek faydalı bir sonuç çıkarmaktır. Yani toplumun yararı için geçmişten ders çıkarılması veya bireylerin eğitilmesi amaçlanmıştır. Bazı şahsiyetlerin yaşamına büyük önem verilmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .