Cevaplar ( 2 )

  1. Medine’ye hicret eden Müslümanlar Mekke’ye gidip Kabe’yi ve akrabalarını ziyaret etmek istediler. Mekkeliler Hz. Muhammed’in önderlik yaptığı bu grubu Mekke’ye sokmadılar.İki taraf arasındaki görüşmeler sonucunda antlaşma imzalanmıştır.

    Maddeleri:

    -Her iki taraf on yıl süreyle birbiriyle savaşmayacak.

  2. Hudeybiye Anlaşması (628)

    Hicret’in 6. yılında Hz. Peygamber, binden fazla kişiyle birlikte, Mekke’ye doğru yola çıkmış, bu duruma Mekke ileri gelenleri itiraz etmişlerdir. İki taraf, Mekke ya­kınlarındaki Hudeybiye’de buluşarak adına Hudeybiye denilen bir anlaşmaya var­mışlardır. Anlaşma ile Müslümanlar’m, Mekkelilerle eşitliği sağlanmış ve birçok ka­bilenin Hz. Peygamberle ittifak yapması sonucu, Medine’nin hâkimiyeti öne çık­mıştır. On yılı kapsayan anlaşmayla Müslümanlar, ertesi yıl Mekke’ye, Hac seferin­de bulunmak ve orada üç gün kalmak hakkını da elde etmişlerdir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .