Cevap ( 1 )

 1.    1-Anayasanın Kabulü  (20 Ocak 1921) ( Teşkilat-ı Esasiye Kanunu )

  Anayasanın Önemli Hükümleri:

  a)Egemenliğin millete ait olduğu,

  b)Kuvvetler birliği(Yasama, yürütme ve yargının TBMM’nde toplanması).

  c)TBMM’nin devleti yönetecek en üstün organ olduğu,

  29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanı üzerine anayasanın 1. maddesi “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir” şeklinde düzenlendi. 1924’te günün şartlarına göre 2. anayasa yapılmıştır.

  2-Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Kabulü:

  Türk Medeni Kanunu’nun Özellikleri:

  • Kadın ve erkek sosyal ve ekonomik olarak eşit hale getirildi,
  • Tek eşlilik ve resmi nikah esası getirildi,
  • Evlenmelerde iki tarafın isteği esas alındı,
  • Kadınlara da boşanma hakkı tanındı.Böylece çocukların da hakları güvence altına alındı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .