Cevap ( 1 )

  1. Hunlar at üzerinde dörtnala giderlerken bile ok atabilir ve yay kullanabilirler. Çinli atlılar bunu yapamazlar. Hunlar; rüzgâr, yağmur, açlık ve susuzluktan korkmazlar. Çinliler ise bunu yapamazlar. Biz Çinlilerin gücü ise düz ve engelsiz arazide hafif savaş arabalarına koşulan hızlı atlara dayanır. Bu arabaların gelişi ile Hun ordusu paniğe uğrar. Çin arbaletleri (kurmalı yay) oklarını çok uzağa atabilirler. Ancak bu yaylar çok ağır taşınması ve kurulması zordur. Hunlar ise yaylarını uzun atamazlar. Bizim yaya askerlerimiz silah elde açık olarak hücum edebilirler.  Hunların yaya askerleri ise bunu yapamazlar. Hunlarda zaten yaya askerler yok denecek kadar azdır. Çin ordusu Hunları düz ovada yakalayamazlar.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .