Hunlar, Kök Türkler ve Uygurlar dışında varlığını sürdüren Türk devlet ve toplulukları nerelerde yaşamışlardır?

Soru
, 1 Cevap 3442 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Kavimler Göçünden sonra Türkler Anadolu’da ve Avrupa’da yaşamışlardır. Ayrıca Bugünkü Avrasya denilen coğrafyada ve Anadolu’nun güneyinde de hakimiyet kurmuşlardır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .