Cevaplar ( 4 )

 1. Hz. Ali’nin halifeliği döneminde devletin merkezi Kufe’ye taşıdı. Böylece, İslam Devleti’nin merkezi ilk defa değişti. Hz. Ali, 657 yılında Muaviye’nin üzerine yürüdü. Sıffin Savaşı’nda Muaviye’nin hile yapması üzerine sonuç alınamadı ve hakeme başvuruldu.

  UYARI: Bu savaş Müslümanlar arasında yapılan ilk savaştır.

 2. Hz. Ali’nin halife seçilmesinden kısa bir süre sonra, Hz. Osman’ın katillerinin bulunmasında yavaş davranıldığını ileri süren Hz. Muaviye ve Hz. Aişe, Hz. Ali’nin halifeliğini tanımadılar.

  Cemel Vakası ( Deve Olayı) (656)

  Bu nedenle Hz. Aişe ile Talha ve Zübeyr gibi sahabelerin topladığı ordu ile Hz. Ali’nin ordusu arasında savaş yapılmıştır (656).Müslümanlar arasında yapılan bu savaşı Hz. Ali kazanmıştır. Hz. Aişe Medine’ye gönderildi. Devlet merkez Medine’den  Kûfe’ye taşındı.

  Sıffin Savaşı (657)

  Şam’da halifeliğini ilan eden Hz. Muaviye  ile Hz. Ali arasında Sıffin Savaşı yapılmıştır (657). Hz. Ali galip gelmek üzereyken Hz. Muaviye taraftarlarının mızrakların ucuna Kur’an yaprakları takması savaşın durmasına ve Hakem Olayı’na neden olmuştur.

  -Hz. Muaviye-Amr bin As’ı, Hz. Ali Ebu Musa el-Eşari’yi hakem seçmiştir. Hile ile Muaviye Halife oldu

  Hakem Olayı İslam dünyasındaki ilk siyasi ayrılıklara neden olmuştur. Müslümanlar 3 gruba bölünmüştür:

  Hz. Ali taraftarları
  Hz. Muaviye taraftarları
  Hariciler
  Hariciler; 661’de Hz. Ali’yi şehit etmişlerdir.

  Hz. Ali’nin şehit edilmesinden sonra Hz. Hasan halife seçilmiş, ancak Muaviye’nin halifelikteki ısrarı üzerine Hz. Hasan kan dökülmemesi için bazı şartlarla halifeliği Hz. Muaviye’ye bırakmıştır.

 3. Hz. Osman’ın ölümü üzerine Hz. Muhammed’in damadı ve amcası Ebu Talib’in oğlu olan Hz. Ali halife seçildi. Hz. Ali’nin halifeliği Emeviler sülalesinin hoşuna gitmedi.

  656 yılında iki taraf Kufe şehri yakınlarında bir araya geldi.

  Yapılan savaşta Hz. Ali galip geldi.

  UYARI :Bu olaydan sonra Hz. Ali güvenlik gerekçesiyle devletin merkezini Kufe’ye taşıdı. Böylece, İslam Devleti’nin merkezi ilk defa değişti.

  Hz. Ali, 657 yılında Muaviye’nin üzerine yürüdü.

  Sıffin Savaşı’ndea Muaviye’nin hile yapması üzerine sonuç alınamadı ve hakeme başvuruldu.

  UYARI : Bu savaş Müslümanlar arasında yapılan ilk savaştır.

  Hakem Olayı

  Sıffin Savaşı’nda bir sonuç alınamayınca taraflar, iki taraftan da seçilecek birer hakemin kararına başvurmayı gerekli gördü.

  Hz. Ali’nin hakemi Ebu Musa el-Eş’ari, Muaviye’nin hakemi ise Amr İbn-ül As oldu.

  Hakemler Muaviye’nin entrikası sonucu onu halife seçti.

  Müslümanlar üç gruba ayrıldı.

  Hz. Ali taraftarları; Şiiler
  Muaviye taraftarları; Sunniler
  Tarafsızlar (Hariciler)

  UYARI : Bu olayla İslam dünyasında ilk ayrılıklar başlamış ve mezhep ayrılıklarının temeli atılmıştır.

  Hariciler’in ayaklanması sonunda 661 yılında Hz. Ali öldürüldü.

  UYARI : Hz. Ali döneminde Müslümanlar arasında yapılan savaşlardan dolayı fetihler durgun geçmiş ve Tunus kaybedilmiştir.

 4. Hz. Ali Dönemi (656-661)

  Hz. Osman’ın öldürülmesi, İslâm tarihinde sürüp giden birçok kanlı olayın başlan­gıcı olmuştur. Hz. Osman’dan sonra halifelik makamına Hz. Ali seçilmiştir. As- hab’ın bir kısmı yeni halifeye biat etmekte tereddüt göstermiştir. Hz. Ali hilafete geçtiğinde bir takım gruplar da siyasî alanda mücadele ediyorlardı. Bu gruplar:

  Liderliğini, Suriye ve Filistin valisi Muaviye’nin yaptığı Emevîler,
  Talha ve Zübeyr’in içinde bulunduğu ve daha sonra Hz. Ayşe’nin etrafında toplanacak Medine grubu.
  Allah’ın emri ve Peygamber’in sünneti üzerine yaşamayı seçen dindar grup,
  Ali ve onu destekleyenler.

  Hz. Ali halifelik makamına geçer geçmez, Talha ve Zübeyr, Hz. Osman’ın ka­tillerinin bulunması için Mekke’de Hz. Ayşe ile bir araya gelerek muhalefete baş­ladılar. Mekke’de kalarak Medine’ye karşı muhalefet edemeyeceklerini anlayınca Basra’ya gittiler. Bütün bu yaşananların ardından Hz. Ali, Medine’deki desteğinin azaldığına inanarak 656 yılının Ekim ayında Kûfe’ye doğru yola çıktı. Böylece Me­dine, İslâm Devleti’nin siyasî merkezi olmaktan çıkmış ve ilk defa İslâm ordusu, Müslümanlardan oluşan bir başka orduyla karşı karşıya gelmiştir.

  Kûfelilerin desteğini kazanmış olan Hz. Ali, Basra üzerine yürümüş ve görüşmeler sonuçsuz kalınca savaş kaçınılmaz olmuş, muhalefetin başında bulunan Tal­ha ve Zübeyr bu savaşta hayatlarını kaybetmişlerdir. İslâm tarihinde Cemel Vak‘ast (656) adı verilen bu savaş, Hz. Ayşe’nin bindiği devenin etrafında cereyan ettiği için bu şekilde isimlendirilmiştir. Savaş sonrasında Hz. Ali’nin halifeliği bütün Irak’ta tanınmış ve Kûfe merkez haline getirilmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .