Cevap ( 1 )

 1. * Bu dönemde ülke sınırlarının genişlemesi ve siyasi hâkimiyet alanının büyümesi üzerine ülke toprakları yönetim birimlerine ayrıldı ve illere valiler atandı.
  * Toplanan vergiler sistemli hâle getirildi.
  * Beytülmâl denilen İslam Devleti’nin hazinesi oluşturuldu.
  * İslam tarihinin ilk düzenli ordusu kuruldu
  * Ordugâh şehirleri kuruldu.
  * İlerki dönemde ikta denilen sisteminin temelleri atıldı. Fethedilen topraklarından, arazilerden elde edilen vergi ve diğer gelirleri;  asker ve sivil devlet görevlilerine hizmetlerinin karşılığında verilerek topraklar daha verimli kullanılmaya başlandı.
  * Orduların durumunu yakından takip etmek ve merkezle taşra irtibatını sağlayabilmek için askerî posta teşkilatını kurdu.
  * Fethedilen yerlerde İslam’ın tam anlamıyla yerleşmesi için Arabistan’ın çeşitli yerlerinden getirdiği aileleri yerleştirdi.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .