Cevaplar ( 4 )

 1. Kur’an-ı Kerim çoğaltıldı. Böylece Kur’an-ı Kerim’in değişmeden günümüze kadar gelmesi sağlandı.

  Hz. Osman Emevi kökenli olduğu için kendi sülalesinden olan kişileri devlet içinde önemli mevkilere getirdi.

  UYARI: Bu durum İslam dünyasında ileride ortaya çıkacak ayrılıklar için zemin oluşturmuştur.

 2. Hz. Ömer’in vefatı ile altı kişilik bir Şura tarafından seçilmiştir.

  İran’ın fethi tamamlanmış, Trablusgarp ve Tunus fethedilmiştir. Kafkaslara giren İslam orduları Hazarlara yenilerek Kafkasların güneyine çekilmiştir.
  Şam’da ilk kez donanma kurulmuş, Kıbrıs bu donanmanın seferleri sonucunda vergiye bağlanmış.
  Donanmanın güçlenmesi ile Doğu Roma donanması ile deniz savaş yapılmış. Zatus Savari adıyla anılan bu zafer Müslümanların ilk deniz zaferidir.(655)
  Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak önemli şehirlere gönderilmiştir. (651).

  Hz. Osman döneminde;

  Önemli görevlere Emevi ailesinden kişilerin getirilmesi
  Ganimet gelirlerinin azalması ve orduda memnuniyetsizlikler isyanları başlatmıştır.
  Bu olaylar neticesinde Hz. Osman Şehit edildi.

 3. Hz. Ömer’in ölümü üzerine 644 tarihinde, Emevi soyundan Hz. Osman halife seçildi.

  Abdullah Bin Sa’d komutasında İslam ordusu Tunus bölgesini aldı.

  Suriye valisi Muaviye, 649 yılında Kıbrıs, Rodos ve Girit’i fethetti.

  Azerbaycan’ın fethi tamamlandı.

  Trablusgarp, Tunus, Horasan ve Harezm ele geçirildi.

  Kur’an-ı Kerim çoğaltıldı.

  UYARI : Bu, Kur’an-ın değişmeden günümüze kadar gelmesini sağladı.

  Hz. Osman Emevi kökenli olduğu için kendi sülalesinden olan kişileri devlet içinde önemli mevkilere getirdi.

  UYARI : Bu durum İslam dünyasında ileride ortaya çıkacak ayrılıklar için zemin oluşturmuştur.

  Hz. Osman, 656 yılında bir ayaklanma sırasında öldürüldü.

 4. Hz. Osman Dönemi (644-656)

  Hz. Ömer, ölüm döşeğinde, Ashab’dan altı kişilik bir şûra atamış ve bunları arala­rından birini halife seçmek üzere görevlendirmiştir. Şûra, Hz. Osman’ı 644 yılında halife olarak belirlemiştir.

  Hz. Osman devrinin ilk yıllarında fetih hareketlerine devam edilmiştir. Taberis- tan alınmış ve Türkistan’a ilk akınlar başlamıştır. Şam valisi Muaviye, Anadolu’nun bazı bölgeleri ile Kıbrıs ve Rodos’u fethetmiş ve Kıbrıs yıllık vergiye bağlanmıştır. Ayrıca, Afrika’nın kuzey kısımları ele geçirilmiştir. Bu dönemde Kur’an’ın değişik biçimde okunmasından ortaya çıkan ihtilafın çözülmesi için Hz. Ebûbekir devrin­de mushaf haline getirilen nüshadan istinsah (kopya) yapılmıştır.

  Hz. Ebûbekir ve Hz. Ömer döneminde Emevîlere rağbet edilmemiş, Hz. Osman ise halifeliği süresince kendi akrabalarına yakınlık göstermiş başta Muaviye olmak üzere Emevî soyundan olan valiler büyük arazi sahibi olmuşlardı. Bütün bunlar, halkı devlet idaresinden soğutmuş ve her tarafta genel bir hoşnutsuzluk yaratmış­tı. 656 yılında memnuniyetsizliklerini ifade etmek için Mısır’dan Medine’ye gelmiş olan bir grup, halifenin evini basarak onu ağır şekilde yaraladılar. Bu olayın ardın­dan Hz. Osman hayatını kaybetti. Hz. Osman’ın öldürülmesi, İslâm tarihinde bir dönüm noktası olup İslâm’da birliğin ifadesi olan halifelik kurumunun dinî itibarı zedelenmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .