İlk Çağ’daki orduların aynı teçhizatları kullanmasına rağmen savaşlarda orduları birbirinden farklı kılan özellikler nelerdir?

Soru
, 1 Cevap 1381 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. İlkçağ döneminde henüz günümüzdeki modern ordular ve kullanılan teknolojiler olmadığından teçhizat bakımından birbirine benzer yapıda silahlar ve savunma amaçlı aletler kullanılmıştır. Bazı uygarlıklar madeni işleyebildiği için demir ve bakırdan da savaş malzemeleri üretebilmişlerdir.

    Savaşlarda çoğunlukla benzer teçhizatların kullanıldığını söyleyebiliriz. Mesela Türker ata çok iyi bindiği ve at üstünde ok atmada usta olduklarından bu durum onlara savaşlarda üstünlük sağlamıştır.

    Orduları birbirinden farklı kılan unsurların başında savaşın temel sebebi, inanç ve kullandıkları yöntem stratejiler gelmektedir. Mesela Türklerdeki meşhur sahte ricat (hilal taktiği) strateji bakımından düşmana üstünlük sağlamalarında yardımcı olmuştur.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .