Cevap ( 1 )

  1. Türklerin toplumsal hayatını düzenleyen, yazısız hukuk kurallarına töre adı verilir. Türk toplumu tarih boyunca töre (gelenek ve görenekler) sayesinde güçlü kalmış, kurduğu devlet yıkılsa dahi varlığını koruyarak yeni devletler kurulmuştur. (İl gider Töre kalır sözü de buradan gelir)

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .