İlk Türk – İslam devletlerinde İslamiyet’in etkisiyle ekonomide hâkim olmaya başlayan başlıca yeni anlayışlar nelerdir?

Soru
1 Cevap 713 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. İlk Türk-İslam devletlerinde, İslamiyetin etkisiyle ekonomide yeni anlayışlar benimsenmiştir. Bunlar;

  * israftan kaçınma,

  * adil gelir dağılımının sağlanması,

  *  servet ve mülkiyetin yaygınlaştırılması  gibi yaklaşımlardır.

  Devlet bu ilkeleri ekonomide uygulamaya çalışırken denetime ve toplumsal kalkınmaya daha çok önem vermiştir.

  Türk-İslam devletlerinde İslam hukukunun (Şeri hukuk) uygulanmasıyla vergi sistemi değişmiştir. Temel vergi toprak gelirlerinden sağlanmıştır. Öşür vergisi Müslüman, haraç vergisi ise gayrimüslim arazi sahiplerinden alınmıştır.

  Türk-İslam devletlerinde ticaret önemli gelir kaynaklarından birisidir. İpek Yolu üzerinde bulunan devletlerden Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklular bu güzergâhın kontrol ve güvenliğini sağlamışlardır. Kervanların Çin, Hindistan, Doğu Akdeniz, Anadolu, Doğu Avrupa bölgeleriyle irtibat kurması ticaret hacmini artırmıştır.

  Anadolu’da kurulan Türk-İslam devletleri döneminde ticari hayat çok gelişmişti. Ticaret ile uğraşan esnafların birliğini sağlayan Ahilik Teşkilatı ticari hayatta önemli bir yere sahipti. Bu teşkilat, mesleki açıdan yeterli donanıma sahip, ahlaklı, dürüst usta ve çırak yetiştirmeyi, kaliteli üretimi vazife edinmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .