Cevap ( 1 )

    • Üretim sınırlıydı.
    • Güvenli bir ticaret ortamı yoktu.
    • Ekonomik yapı ticarete elverişli değildi.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .