Cevaplar ( 2 )

 1. Savaşın başlaması:  Rusların kışkırtmasıyla Sırbistan, Yunanistan, Karadağ ve Bulgaristan aralarında anlaşarak Osmanlı Devletine savaş açtılar.

  Osmanlı Ordusunun bir bölümü savaştan önce terhis edilmişti. Bu duruma bir de subaylar arasındaki siyasi çekişmeler eklenince Osmanlı Devleti bütün cephelerde yenildi.

  Makedonya, Batı Trakya, Edirne ve Kırklareli işgal edildi. Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti.

  Balkanlarda Osmanlıdan ayrılarak bağımsız olan son devlet ARNAVUTLUK’tur.

  Sonuç : Balkanların yeni haritasını belirlemek amacıyla LONDRA KONFERANSI toplandı.(1912) Londra Konferansında Osmanlı devleti Midye-Enez çizgisinin batısında kalan topraklarını kaybetti. (Makedonya, Batı Trakya, Edirne, Kırklareli). Ayrıca Bozcada ve Gökçeada dışındaki bütün Ege adaları Yunanistan’a geçti.

 2. Yunanistan+Bulgaristan+Sırbistan+Karadağ  ile  Osmanlı Devleti arasında olmuştur.

  Savaşın başında İngiltere, Avusturya ve Rusya; Balkan devletlerinin yenileceğini düşünerek sınır değişikliğini kabul etmeyeceklerini bildirdiler. Ancak savaşta Osmanlı toprak kaybedince seslerini çıkarmadılar. (İki yüzlü politika, çifte standart)

  Nedenleri :

  Rusya’nın Panslavizm politikası
  Türklerin Balkanlardan tamamen atılmak istenmesi
  Fransız İhtilali’nin etkisi
  Trablusgarp Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin güçsüz olduğunun anlaşılması

  Sonuç : Londra Antlaşması imzalanarak, Edirne ve Kırklareli dahil Balkan toprakları kaybedilmiştir (30 Mayıs 1913)

  Yenilginin Nedenleri :
  Ordunun siyasete karışması ve ordu içinde mektepli-alaylı çatışmasının yaşanması
  Ordu ve donanmanın yetersiz olması

  NOT 1 : Osmanlı Devleti ile sınırı kalmadığı için Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiştir (Milliyetçiliğin etkisi yok, Osmanlı Devletinden ayrılan son Balkan ülkesi).

  NOT 2 : En kazançlı devlet Bulgaristan olmuştur.

  NOT 3 : İttihat ve Terakki Partisi Babıali Baskını’yla hükümeti ele geçirmiş ve 1913-1918 yılları arasında ülkeyi yönetmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .