Cevap ( 1 )

    • Çanakkale Cephesi’nden sonra Kafkas Cephesi’nde görevlendirilen Mustafa Kemal, ilk olarak ordunun yiyecek ve giyecek ihtiyacını karşıladı.
    • Haberleşmedeki aksaklıkları giderdi ve eksik personeli tamamladı. Böylece ordunun savaş gücünü arttırdı.
    • 1916 yılında hazırlıklarını tamamlayarak Muş ve Bitlis’i Rus işgalinden kurtardı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .