Cevap ( 1 )

  1. İlk Türk devletlerinde hükümdarlık ünvanlarıdır.
    İdikut: Tanrı tarafından gönderilmiş talih ve kut. Göktürk Kağanları tarafından verilen , seviyesi kağandan 4-5 derece aşağıda bir ünvandır.
    İlteber: [1] Vatana, devlete hizmet eden kişi bir erkek ismi. [1] Eski Türkçe: il + tapmak Yurtsever, Erk (1997). Türkçe Adlar Derlemesi. İstanbul: Türk Dünyası

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .