Cevap ( 1 )

 1. 1. I.Dünya Savaşı’nın ardından imzalanan anlaşmalar Avrupa’nın dengesini bozmuştu,
 2. 2. Almanya, yeni sömürgeler elde etmek bir yana kendi topraklarını bile kaybetmişti,
 3. 3. İtalya, I.Dünya Savaşı’ndan galip çıkmasına rağmen ağır bir ekonomik sıkıntısı vardı,
 4. 4. Japonya Uzakdoğu’da bir imparatorluk kurmak istiyordu,

   
  Aynı politikayı izleyen Almanya ve İtalya, Mihver Devletler Grubu’nu kurdu. Daha sonra bunlara Japonya da katılacaktır.

  Bir süre sonra Almanya ve İtalya, önceki anlaşmaları tanımadılar. İtalya Habeşistan’a; Almanya da Ren bölgesine saldırıp Avusturya’yı ve Çekoslavakya’yı da işgal etti.

  Fransa ve İngiltere, kendi ekonomik sorunlarıyla uğraştığı için ilk başta bu işgallere ses çıkarmadılar. Ancak Almanya, Polonya’yı Sovyet Rusya ile bölüşünce daha önceden Polonya’ya güvence veren Fransa ve İngiltere Almanya’ya savaş ilan etti.(1 Eylül 1939).

  Kısa sürede savaş yayılacaktır. İtalya, Japonya, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya Almanya’nın yanında savaşa katılacaktır.

  Almanya, Fransa’nın Paris kentinin yanı sıra Norveç, Danimarka, Belçika, Lüksemburg’u işgal edip İtalya ile beraber Yunanistan ve Afrika’da Mısır’a kadar ilerlediler.

  ABD, 1941’de Japonya’ya savaş ilan edince Almanya ve İtalya da ABD’ye savaş ilan ettiler. Savaş 1945 yılının ortalarına kadar devam etti. Savaşın çok uzaması ve geniş bir alana yayılması nedeniyle zayıflayan Almanya ve taraftarları yenilerek teslim oldular. Japonya bir süre daha savaşı sürdürmesi üzerine ABD, iki atom bombasını Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attı. İki şehir yok olup yüz binlerce insan öldü.Japonya teslim olmak zorunda kaldı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .