Cevaplar ( 2 )

 1. 682 yılında Kutluk Kağan önderliğinde kuruldu. Ünlü hükümdarları Bilge Kağan döneminde, vezirleri Kültigin ve Tonyukuk ile birlikte, en parlak dönemlerini yaşadılar. Bilge Kağan’ın ölümünden sonra zayıflayarak Basmil, Karluk ve Uygurlar’ın isyanı sonucu yıkıldılar. (682 – 744)

  UYARI: Türk tarihinin ve Türk edebiyatının ilk yazılı kaynağı olarak kabul edilen Orhun yazıtları bu dönemde yazılmıştır. Bu yazıtlarda Göktürk Tarihi ve Türk Uygarlığı hakkında önemli bilgiler verilmektedir

 2. Çin esareti altında yaşayan Türklerin K ÜRŞAT AYAKLANMASI ile çine başkaldırması ve bağımsızlıklarını elde etmeleri ile 682 de kurulmuştur.
  En parlak dönemi Bilge Kağan dönemidir.
  Bu dönemde Türk Edebiyetının ilk yazılı örnekleri olan ORHUN YAZITLARI (KİTABELERİ) oluşturulmuştur.
  Basmil ve Uygurlar birleşerek 744 de II.Köktürk Devleti’ne son vermişlerdir.

  NOT: Köktürkler parayı alışverişte kullanan ilk Türk devletidir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .