Cevap ( 1 )

  1. 1. Dünya Savaşı’ndan sonra açık diplomasi yoluyla, dış politikanın demokratik denetiminin sağlanacağı düşüncesiyle başkan Wilson’un ilkelerinin temel olacağı düşüncesinden hareket edilerek kurulmuştur. Ancak Wilson’un seçimi kaybetmesi ve ABD’nin Avrupa politikasından uzak durma ilkesini yeniden benimsemesi nedeniyle Amerika, bu kuruluşun dışında kaldı. Sovyetler Birliği zaten bu kuruluşun dışında bırakılmıştı. Bu nedenle Milletler Cemiyeti, İngiltere ve Fransa’nın elinde bir Avrupa örgütü olmaktan kurtulamadı. Kuruluşunda 18 üyesi varken, sonralar 63 üyeye ulaştı. Türkiye 1932’de davet üzerine cemiyete üye oldu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .