Cevap ( 1 )

  •     –  Kıtalararası ulaşımda uçaklar kullanılmaya başladı.
  •     –  Bauhaus, mimaride şehir planlamasında yenilikler getirdi.
  •     –  Elektrikli trafik ışıkları geliştirildi (1923).
  •     –  1926’da ilk başarılı roket denemesi yapıldı.
  •     –  Radyonun önem kazanması ile konuşan basın dönemi başladı (1920). Bundan çok daha güçlü olan televizyon ise II. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıktı. 
  •     –  Avrupa’da Tenten ve Barbar, ABD’de Temel Reis ve Süpermen gibi çizgi kahramanlar ortaya çıktı.
  •     –  Einstein’ın “İzafiyet Teorisi”nin yeni bir çığır açtığı fizik bilimi; nükleer protonu (Rutherford 1919), pozitif elektronu (Anderson 1931) ve nötronu (Chadwick 1934) keşfetti. Curie ve Fermi yapay radyoaktiviteyi buldu. 1939’da Almanya’da uranyum füzyonu gerçekleştirilerek nükleer enerji hızla gelişti.
  •     –  İlk kez organ nakline başlandı. 1922’de insülin ayrıştırma başarıldı. Tüberküloza karşı BCG aşısı bulundu. 1928’de C vitamini keşfedildi. 1929’da Fleming penisilini keşfetti.
  •     –  Felsefe alanında Fenomoloji ve Varoluşçuluk akımları çıktı. 1929’da Fransız ekolünün etkisiyle yeni tarih anlayışı çıktı.
  •     –  Sürrealizm (Gerçeküstücülük) Zürih’te ortaya çıktı. Ekspresyonizm (Dışa vurumculuk) daha önce doğmasına rağmen bu dönemde gelişti. Salvador Dali bu ekolün en seçkin ressamıdır.
  •     –  John Steinbeck’in Gazap Üzümleri (1939), ABD’nin 1929 krizinden sonraki halini anlatır.
  •     –  Caz müzik Amerikan etkisiyle Avrupa’da yayıldı.
  •     –  1920’li yıllar otomobilciliğin altın çağı oldu.
  •     –  1920’lerde Erich Maria Remarque’ın “Batı Cephesi’nde Yeni Bir Şey Yok” adlı romanı önemlidir.
  •     –  Sinema sayesinde konuşma İngilizcesi uluslararası düzeyde tanıtıldı ve bu dil, XX. yüzyılın küresel dili olarak yerleşti. Çünkü en fazla film Amerika’da çekiliyordu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .