Cevap ( 1 )

  1. Türk devletlerinde ülke yönetiminin kolaylaştırılması için ülke doğu ve batı, kuzey ve güney, kara ve deniz diye ikiye ayırırdı. Hükümdar merkezde  veya doğuda bulunurdu. Kardeşi yabgu ünvanıyla batıyı yönetirdi.

    İkili teşkilata federatif yönetim de denilebilir. egemenlik anlayışının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Doğu güneşin doğduyu yer olduğundan ve ya hükümdar bulunduğundan batıya göre üstündür.

    Törelere göre devlet yönetilirdi.  Dış ilişkilere doğrudaki hükümdar bakardı.

    İkili teşkilatlanma I. Göktürk, II. Göktürk , B.Selçuklu  dönemlerinde görülmüştür.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .