Cevaplar ( 2 )

 1.  Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa,  Osmanlı egemenliğini sağlamlaştırmak, ülkeyi eski günlerine döndürmek, Avusturyalılardan gelebilecek saldırıları önlemek, Macarlara Avusturyalıların kötü davranması, kendisinin savaşta başarı gösterip yükselebilmesi gibi nedenlerle  Viyana’yı almak istedi. Böylece kendisi de savaşta başarı gösterip yükselebilecekti. Ancak yeterince hazırlık yapmadan, kuvvetli Viyana surlarını yıkacak kuvvette topları götürmeden kuşatmayı başlatmıştır.

  Osmanlı ordusu büyük ve güçlü bir orduyla Avusturya topraklarına girdi. Sadrazam Kara Mustafa Paşa komutasındaki ordu ile Viya­na üzerine yürüyerek şehri kuşattı. Ancak Avusturya’nın başkenti olan şehri yakıp yıkmak istemiyordu. Viyanayı sağlam halde fethetmek için taarruzda bulunmadı, Viyanayı sarıp kendilerinin teslim olmalarını bekledi. Bu bekleyişten vakit kazanan Viyana’nın yardımına Avrupalılar geldi.   

  Nitekim Viyana kralı  Vatikan’a haber gönderip tüm Avrupalı devletler tarafından koruma istemiş, Osmanlıların savaşı kazanması durumunda tehditin Avrupada dini boyutta çok daha büyüyebileceğini söylemiştir. Bu haber üzerine Papalık, bunun dini bir mesele olduğunu tüm Avrupaya duyurmuştur ve tüm devletlerden Viyana’yı savunmaya geçmelerini istemiştir.

  Lehistan, papanın teşvikiyle bir Haçlı ordusu kurdu ve hızla Viyana’ya doğru hareket etti. Osmanlı Sadrazamı Kara Mustafa Paşa bu ihtimali düşünmüştü. Kırım Hanı ve Budin Beylerbeyi’ni Haçlı ordusunun Tuna Nehri’ni geçmesini önle­mekle görevlendirmişti. Ancak bu kişiler görevlerini yerine getirmediler. Osmanlıda ordu içindeki bozulma ve disiplinsizlik savaşın yenilgiyle sonuçlanmasında önemli bir etken olmuştur.

  Lehistan Tuna Nehri’ni geçti  ve  Viyana’yı kuşatan Osmanlı kuvvetlerine saldırdı.  Osmanlı Lehistan ve Avusturya arasında kaldı; iki ateş arasında kalan Kara Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu ağır bir bozguna uğrayarak geri çe­kilmek zorunda kaldı.

  Sadrazam savaş kış dönemine denk geldiği için devam edemedi ve yenilgiyle Osmanlı topraklarına geri döndü.

  • 2. Viyana kuşatmasının başarızlık nedenleri özetle:

   * Sadrazamın yerince hazırlık yapmadan, kuvvetli Viyana surlarını yıkacak kuvvette topları götürmeden kuşatmayı başlatmıştır.

   *  Papalık, bunun dini bir mesele olduğunu tüm Avrupaya duyurmuştur ve tüm devletlerden Viyana’yı savunmaya geçmelerini istemiştir.

   * Sadrazamın  Viyanayı sarıp kendilerinin teslim olmalarını beklediBu bekleyişten vakit kazanan Viyana’nın yardımına Avrupalılar geldi.   

   * Osmanlıda ordu içindeki bozulma ve disiplinsizlik, göreve itaatsizlik

   * Osmanlı Lehistan ve Avusturya arasında kaldı; iki ateş arasında kalması

   En iyi cevap

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .