Cevap ( 1 )

  1. İlhak; bağlama, katma, egemenlik altına alma demektir. ilhak (belirtme hâli ilhakı, çoğulu ilhaklar) anlamına da gelir.
    ilhak etmek ise(belirtme hâli ilhak etmeği, çoğulu ilhak etmekler) gibi anlamlara gelir.
    [1] ele geçirme, egemenlik altına alma
    [2] bir ülkenin genel olarak toprak ve sınır bütünlüğününün bozularak bir başka ülkeye dahil edilmesi
    [3] işgal

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .