İlk Çağ’da Asurlular, Lidyalılar, Fenikeliler; Orta Çağ’da Soğdlar ve Yahudiler hangi alanda gelişmişlerdir?

Soru
2 Cevaplar 622 görüntüleme

Cevaplar ( 2 )

 1. Fenikeliler,  denizcilik ve deniz ticareti alanında gelişmişlerdir. Mısır, Kıbrıs, Girit ve Rodos dışında Sicilya, Sardunya ve İspanya’ya kadar uzanan birçok yerde deniz ticaret kolonileri kurmuşlardır.  Gemi yaparken gerekli keresteleri temin etmek için gelişmiş bir ormancılık faaliyeti de yürütmüştür .

  Asurlar, Mezopotamyanın doğal kaynaklardan yoksun olması nedeniyle kendilerini  ticarette geliştirmişlerdir. Anadolu’nun pek çok yerinde alışveriş merkezleri kurmuşlar ve ticaret yolları yapmışlar, Anadolu’da pek çok kara kolonisi kurmuşlardır.  Ticaret faaliyetleri sırasında Sümerlerden yazıyı öğrenmişler ve Anadolu’ya getirmişlerdir.

  Lidyalılar madencilik, tarım ve hayvancılığın yanında, zengin maden yatakları ve verimli toprakları sayesinde altın madeni ve kuyumculuk sanatında ilerlemişlerdir. İnsanlık tarihinde ilk kez madeni parayı (sikke) Lidyalılar icat etmişlerdir, bu icat ile dünya ticaretinde değiş tokuşun yerini para yer almıştır.

  Soğdlar, İOrta Asya’nın ekonomik, siyasi ve kültürel merkezidir. Soğdlu tüccarlar Kök Türk koruması altındaki Çin’den İtalya’ya kadar uzanan İpek Yolu üzerindeki ticareti kontrol etmiştir.

  Yahudiler, İlk Çağ’da ve Orta Çağ’ın ilk dönemlerinde ziraatte  ve IX. yüzyıldan itibaren ise zanaat ve ticarette de ön plana çıkmışlardır.

   

 2. Fenilekliler; Denizcilik ve deniz ticareti ile ormancılık faaliyeti

  Asurlular; ticaret ve yazının gelişimi

  Lidyalılar , tarım ve hayvancılığı, altın madeni ve kuyumculuk ve ilk madeni para kullanımı

  Soğdlar ekonomi, siyasi ve kültürel yönden gelişim. İpek Yolu üzerindeki ticaretin kontrolü 

  Yahudiler, ziraat, zanaat ve ticaret

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .