Cevap ( 1 )

  1. İlk Çağda toplumların gelişmesiyle birlikte çeşitli nedenlerden dolayı hukuk kurallarına ihtiyaç doğmuştur. Önceleri insanlar bir arada sosyal bir yapı içinde yaşamadığından hukuk kurallarına ihtiyaç yoktu. Ancak toplumların oluşması, insanların bir arada yaşamaya başlaması ve etkileşimin artmasıyla hukuk kuralları zaruri olmuştur.

    Dünya geneline baktığımızda bu konuda Yönetenlerin de ayrı bir etken olduğunu görebiliriz. hakimiyetleri altındaki topraklarda barışı sağlamak, insanlar üzerindeki hakimiyetini güçlendirmek, düzeni korumak için yazılı hukuk kuralları ortaya çıkmıştır. Bu kurallara uymayanlara ağır cezalar verilmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .