İlk Çağ’ın vahiy kaynaklı tek tanrılı dinlerini yazınız

Soru
1 Cevap 458 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. İlk çağda İbranilerden önce çok tanrılı dinlere inanış hakimdi.  İbraniler’de başlayan vahiy kaynaklı tek tanrılı dinleri Yahudilik diğer adıyla Musevilik ve Hristiyanlıktır

    İbraniler tek tanrılı semavi din inancını benimsemiştir. 

    Hristiyanlık Hz İsa’ya vahiy yoluyla gönderilmiştir ve kutsal kitabı İncir’dir.

    Yahudilik İsrailoğulları’na indirilmiştir, Hz Musaya vahiy yoluyla inmiş, kutsal kitabı Tevrat’tır.

     

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .