Cevap ( 1 )

  1. Dört halifenin seçiminde, danışma yani istişare (Şûra ) prensibi dikkate alınmıştır. Yani ümmetin durumunu ilgilendiren bu konuda toplumun önde gelenleri ((kabile reisleri, eşraf, âyan, yöneticiler ve ordu kumandanları) birbirlerinin görüşünü alarak, birbirlerine danışarak müşterek (ortak) karar almışlardır.

    4. Halife Hz Ali’nin ölümünden sonra ise göreve gelen Muaviye siyasi mücadeleyle bu makama gelmiş, hilafet sisteminin özünde büyük değişikliklere neden olmuştur. Muaviye kendisinden sonra oğlu Yezid’i veliaht tayin etmiş ve halifeliğin el değiştirmesinde saltanat sisteminin ortaya çıkmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .