Cevap ( 1 )

 1. Dört Halife Dönemi’nde;

      ♦  Halifeler seçimle yönetime gelmiştir, bu nedenle bu dönem “Cumhuriyet Dönemi” olarak nitelendirilmektedir.

      ♦  Yönetimde danışma yani istişare prensibi uygulanmıştır. Yani halkın durumunu ilgilendiren konularda toplumun önde gelenleri (kabile reisleri, eşraf, âyan, yöneticiler ve ordu kumandanları) birbirlerinin görüşünü alarak, birbirlerine danışarak ortak karar almışlardır.

      ♦  İslami kuralların kalıcı hale getirilmesi için çalışmalar yapılmıştır.

      ♦  Kültür ve medeniyeti ile İslam toplumuna yararlar sağlayacağı ve stratejik önemi olduğu düşünülen ülkeler ve bölgelerin fetihleri amaçlanmıştır.

      ♦  Müslümanlar için tehdit veya İslam’ın yayılışına engel oluşturan bölgelere askerî seferler yapılmıştır. Bu bölgelerin bir kısmı savaşılarak bir kısmı da barışçı yollarla fethedilmiştir.

      ♦  Yapılan fetihler sonrasında insanlara din ve ibadet hürriyeti tanınmış, zorla İslamlaştırma politikası takip edilmemiştir. Bunun sonucu olarak birçok bölgede Müslümanların hâkimiyetinin kalkmasına rağmen insanlar eski dinlerine dönmemiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .