Cevap ( 1 )

  1. Türk tarihinde ilk düzenli ordu Hun hükümdarı Mete Han  zamanında kurulmuştur.

    Ordu 10 luk askeri sisteme göre  oluşturulmuştur.

    Mete Han sadece boy’lardan oluşan bir ordu düzenlememiştir. Savaşlarda esir alınan askerlerde orduya katılmıştı.

    Cengiz Han zamanında Mete Han’ın kurduğu 10’lu sistem, 10, 100 ,  1000 kişilik gruplara ayrılarak sınıflandırıldı. Yani onbaşı, yüzbaşı , binbaşı , tümenbaşı şeklinde sınıflandırma yapılmıştır.

    Orduya büyük aileler 10,  Boylar 100, Budunlar 1000 asker sağlamakla yükümlüydü.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .