Cevap ( 1 )

  1. Hunlardan itibaren ilk Türklerin en belirgin özellikleri bağımsızlıklarına düşkün, savaşçı bir ruha sahip olmalarıydı. Türkler yaşadıkları toprakları vatan olarak bilmişler, bir saldırı karşısında canlarını ortaya koyarak savunmaktan asla geri kalmamışlardır Bozkırın ortasında göçebe olarak yaşayan Hunlar, Kök Türkler ve diğer Türk boylarının, Çin ve başka düşman kavimlerin saldırılarına karşı tedbirli olmaları gerekiyordu. Ani bir baskın karşısında kimlerin nasıl davranacağı, savaşacağı, çocuk ve yaşlıların nasıl korunacağı güvenlik açısından çok önemliydi.

    Ayrıca Türklerin “Türk Cihan Hâkimiyeti ”anlayışına bağlı olarak dünya devleti kurma istekleri, askerî teşkilatlanmayı ve eğitimi zorunlu hâle getirmişti. Hun Hakanı Metehan bu amaçla kurduğu orduda, ilk defa onlu sistemi uyguladı. Disipline edilmiş bu ordu çağın en donanımlı ve en gelişmiş ordusuydu.

     

    İlk Türklerde devleti yöneten hanedan üyelerinin eğitimine çok önem verilirdi. Hükümdarın çocukları ve kardeşleri “ataman” adı verilen bilge eğiticiler tarafından eğitilirdi. Bunlar küçük yaştan itibaren ata binme, kılıç, ok, yay kullanma ve taktiksek askerî eğitimler alırlardı. Ayrıca devlet yönetiminde tecrübe kazanmaları için atamanların eşliğinde şehirlere yönetici olarak tayin edilirlerdi. İlk Türkler “ordu millet” anlayışı içerisinde, kız erkek ayrımı yapmaksızın küçük yaştaki çocukların ilk savaş eğitimlerini koyun üzerinde fare avlatarak başlatırlardı. İlerleyen zamanlarda, ok-yay yapma ve kullanma, ata binme, atın üzerinde ok atma, kılıç kullanmayı öğretirlerdi. Ayrıca milleti sürekli teyakkuz halinde tutabilmek, birlik ve beraberliği sağlayabilmek için at yarışları, cirit, güreş, gülle atma, doğancılık gibi spor müsabakaları düzenlenirdi. Barış zamanında düzenlenen sürek avları askerî eğitimin bir parçası sayılır, büyük bir heyecan ve katılımla gerçekleştirilirdi. Bu etkinlikler günümüze kadar gelmiştir. İlk Türkler için savaş sanki bir sanatın icrası gibiydi. Harp esnasında düşmanı alt edebilmek için gayet akıllıca davranılır, değişik şekillerde tuzaklar kurularak düşmanın oyuna gelmesi sabırla beklenirdi. Uygulanan taktikler arasında “kurt oyunu” diğer ismiyle “turan taktiği” sıkça kullanılırdı. Bu önemli harp stratejisi birçok zaferin kazanılmasında etkin bir rol oynamıştır. Malazgirt, Niğbolu, Mohaç savaşları bu taktik sayesinde kazanılmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .